آخرین مهلت ارسال مقالات کامل:
1396/11/25
اعلام نتایج داوری مقالات:
1396/12/5
آخرین مهلت ثبت نام بهنگام:
1396/12/7
تاریخ برگزاری نمایشگاه:
1396/12/16-17
تاریخ برگزاری کارگاه های آموزشی:
1396/12/16
تاریخ برگزاری همایش:
1396/12/17
 
 
 
 
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

معرفی همایش:

مستندنگاری، حفظ، نگهداری و بازسازی میراث طبیعی و فرهنگی و همچنین حریم آنها جزء وظایف مهم مردم و دولت به شمار می رود و رعایت موازین آن، برای مدیریت و اجرای طرح های عمرانی الزامیست. نقشه های دقیق مهندسی، مبنای عملیات نگهداری، شناسایی، بازسازی و تهیه آرشیو ملی میراث طبیعی و فرهنگی قرار می گیرند. امروزه با رشد سریع شهرنشینی و گسترش فناوریهای نوین که ساخت و ساز را تسریع و تسهیل نموده اند، توجه بیشتر به شناسایی و نگهداری آثار طبیعی و تاریخی اهمیت یافته است. راهکار اصولی برای پایش و تضمین حفظ میراث فرهنگی و حریم آنها، انجام مستندنگاری اصولی می باشد.
از آنجاکه میراث طبیعی و فرهنگی سرمایه های گرانبهای هر کشور محسوب می شوند و به ویژه در کشور ما وجود آثار بسیار ارزشمند که در سطح جهان بی نظیر است، هرگونه فعالیت در زمینه بهبود شرایط نگهداری و فراهم آوردن امکانات بهتر برای شناخت و مطالعه میراث طبیعی و فرهنگی و اقدام در خصوص باززنده سازی آن بسیار حائز اهمیت است. میراث طبیعی و فرهنگی را به طور خلاصه می توان به گروه های ذیل دسته بندی نمود:
  • بناهای تاریخی
  • اشیاء موزه ای
  • محوطه های باستانی
  • چشم اندازهای طبیعی
  • محیط زیست (آب، خاک، گیاه)
وضعیت آثار طبیعی و فرهنگی باید برحسب ملاک های مختلف بی کم و کاست مستند شود و این کار باید دربردارنده همه آسیب های وارده به اثر و حریم آن نیز باشد. انجام هرگونه عملیات اصولی در خصوص تغییر کاربری، بازسازی، مرمت، باززنده سازی، پژوهش و تحلیل بناهای تاریخی و میراث طبیعی و فرهنگی تنها در صورت اندازه گیری و مستندنگاری کامل امکانپذیر است. 
مستندنگاری در واقع مبنایی برای ارائه طرح مرمت، پژوهش های محیطی و معماری، آسیب شناسی، حفظ و احیای آثار میراث طبیعی و فرهنگی است. هیچ فعالیتی در این حوزه اعم از پژوهش، نگهداری و بازسازی نمی تواند به خوبی انجام شود مگر آنکه موضوع و محیط پیرامون آن که به اصطلاح حریم نامیده می شود، به درستی اندازه گیری و مستندنگاری شده باشد. داشتن چنین پایگاه داده ای در ایران با توجه به غنای میراث طبیعی و فرهنگی و سیاست های کلان کشور مبنی بر اتکا بر منابع درآمد غیرنفتی، ضرورت دارد.
هدف از برگزاری اولین همایش مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی  علاوه بر توسعه مرزهای دانش و تبادل نظر علمی و فنی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی بیشتر متخصصان این موضوع با یکدیگر و همچنین با مراکز مرتبط داخلی و خارجی می باشد. این همایش شامل سخنرانی های کلیدی، ارائه مقالات در نشست های علمی، برگزاری کارگاه های آموزشی و نمایشگاه تخصصی است.
کمیته علمی همایش از همه پژوهشگران و علاقمندان دعوت می نماید دستاوردهای علمی خود در زمینه مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.