آخرین مهلت ارسال مقالات کامل:
1396/11/25
اعلام نتایج داوری مقالات:
1396/12/5
آخرین مهلت ثبت نام بهنگام:
1396/12/7
تاریخ برگزاری نمایشگاه:
1396/12/16-17
تاریخ برگزاری کارگاه های آموزشی:
1396/12/16
تاریخ برگزاری همایش:
1396/12/17
 
 
 
 
صفحه اصلی > تعرفه ثبت نام
.: تعرفه ثبت نام

بعد از 7 اسفند1396

تا 7 اسفند1396

گروه شرکت کنندگان

2،000،000 ریال

1،500،000 ریال

دانشجو

با مقاله

2،500،000 ریال

2،000،000 ریال

هیأت علمی

2،700،000 ریال

2،200،000 ریال

آزاد

1،200،000 ریال

1،000،000 ریال

دانشجو

بدون مقاله

1،500،000 ریال

1،200،000 ریال

هیأت علمی

1،750،000 ریال

1،500،000 ریال

آزاد