آخرین مهلت ارسال مقالات کامل:
1396/11/25
اعلام نتایج داوری مقالات:
1396/12/5
آخرین مهلت ثبت نام بهنگام:
1396/12/7
تاریخ برگزاری نمایشگاه:
1396/12/16-17
تاریخ برگزاری کارگاه های آموزشی:
1396/12/16
تاریخ برگزاری همایش:
1396/12/17
 
 
 
 
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


آخرین مهلت ارسال مقالات کامل:  1396/10/30
مهلت ارسال مقالات تا 1396/11/25 تمدید شد
اعلام نتایج داوری مقالات: 1396/12/5
آخرین مهلت ثبت نام بهنگام:  1396/12/7
تاریخ برگزاری کارگاه های تخصصی:  1396/12/16
تاریخ برگزاری همایش:  1396/12/17